چگونه ارزش خالص را محاسبه می کنید؟
چگونه ارزش خالص را محاسبه می کنید؟

تصویری: چگونه ارزش خالص را محاسبه می کنید؟

تصویری: چگونه ارزش خالص را محاسبه می کنید؟
تصویری: چیست؟ NAV ارزش خالص دارایی یا 2023, دسامبر
Anonim

را دارایی خالص یک فرد به سادگی است محاسبه شد به عنوان کل دارایی های (به عنوان مثال دارایی خانه و ارزش پرتفوی) منهای کل بدهی (مانند وام مسکن، بدهی کارت اعتباری، وام خودرو، و وام آموزشی).

در این رابطه، ارزش خالص با مثال چیست؟

مال یک فرد دارایی خالص صرفاً ارزشی است که پس از تفریق بدهی ها از آن باقی می ماند دارایی های . مثال ها از بدهی ها (بدهی) شامل وام مسکن، مانده کارت اعتباری، وام دانشجویی، و وام خودرو است. به عبارت دیگر، هر آنچه پس از فروش باقی می ماند دارایی های و پرداخت بدهی شخصی است دارایی خالص.

همچنین، چگونه ارزش خالص افراد را محاسبه می کنید؟ آ دارایی خالص بیانیه به سادگی یک است شخصی ترازنامه. این نشان می دهد که از نظر مالی در چه جایگاهی قرار دارید. خلاصه ای از شما را ارائه می دهد دارایی های منهای بدهی های شما به عبارت دیگر، شما دارایی خالص شخصی است محاسبه شد با فهرست کردن همه چیزهایی که دارید، و سپس کم کردن همه چیزهایی که به شما بدهکاری می کنید تا a خالص عدد.

علاوه بر موارد فوق، ارزش خالص چیست و چگونه محاسبه می شود؟

به طور خلاصه، شما دارایی خالص در واقع هر چیزی است که شما دارای اهمیت است (شما دارایی های ) منهای بدهی های شما (بدهی های شما). دارایی های شامل پول نقد و سرمایه گذاری، خانه و سایر املاک و مستغلات، اتومبیل یا هر چیز دیگری که دارای ارزش هستید.

آیا شما 401 هزار در دارایی خالص حساب می کنید؟

دارایی خالص به عنوان … تعریف شده است دارایی های منهای بدهی ها معمولاً در لیست شما دارایی های , شما شامل پول نقد، صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری ها و غیره می شود شما بدهکار از چه شما داشته باشید و این مال شماست دارایی خالص.

توصیه شده: