هدف اصلی Hipaa Title 2 چیست؟
هدف اصلی Hipaa Title 2 چیست؟

تصویری: هدف اصلی Hipaa Title 2 چیست؟

تصویری: هدف اصلی Hipaa Title 2 چیست؟
تصویری: برای انطباق آموزش HIPAA چه چیزی لازم است؟ 2023, نوامبر
Anonim

را هدف اولیه از HIPAA قوانین حفاظت از پوشش مراقبت های بهداشتی برای افرادی است که شغل خود را از دست می دهند یا تغییر می دهند. با این حال، HIPAA را نیز شامل می شود عنوان دوم ، که بیشتر به عنوان قانون ساده سازی اداری شناخته می شود.

در این زمینه عنوان 2 هیپا چه می کند؟

عنوان دوم HIPAA که به عنوان مقررات ساده سازی اداری (AS) شناخته می شود، مستلزم ایجاد استانداردهای ملی برای تراکنش های الکترونیکی مراقبت های بهداشتی و شناسه های ملی برای ارائه دهندگان، طرح های بیمه سلامت و کارفرمایان است.

علاوه بر بالا، 2 بخش اصلی هیپا چیست؟ HIPAA به دو بخش تقسیم می شود:

  • عنوان I: دسترسی به مراقبت های بهداشتی، قابلیت حمل و تجدیدپذیری. هنگامی که شخصی شغل خود را از دست می دهد یا تغییر می دهد، از پوشش بیمه درمانی محافظت می کند. به مسائلی مانند شرایط از قبل موجود می پردازد.
  • عنوان دوم: ساده سازی اداری.

علاوه بر این، هدف اولیه هیپا چیست؟

HIPAA قانون قابل حمل و پاسخگویی بیمه سلامت فدرال در سال 1996 است هدف اولیه این قانون برای تسهیل نگهداری بیمه سلامت برای مردم، محافظت از محرمانه بودن و امنیت اطلاعات مراقبت های بهداشتی و کمک به صنعت مراقبت های بهداشتی در کنترل هزینه های اداری است.

3 هدف اصلی هیپا چیست؟

حریم خصوصی اطلاعات سلامت، امنیت سوابق الکترونیکی، ساده سازی اداری و قابلیت حمل بیمه.

توصیه شده: