ورودی و خروجی چیست؟
ورودی و خروجی چیست؟

تصویری: ورودی و خروجی چیست؟

تصویری: ورودی و خروجی چیست؟
تصویری: جلسه 1 قسمت 1) چرا برنامه نویسی و مفاهیم ابتدایی ورودی و خروجی 2023, نوامبر
Anonim

جریان نقدی حرکت سرمایه به دلیل سرمایه گذاری، عملیات عادی تجاری یا تامین مالی است. ورودی ها پولی است که یک شرکت یا سازمان در نتیجه فعالیت های مالی، سرمایه گذاری، فروش و درآمد آن دریافت می کند. خروجی ها برعکس - پول پرداخت شده به تامین کنندگان، بانک ها و سایر طرف ها.

همچنین دانستن این است که جریان نقدی ورودی و خروجی چیست؟

جریان نقدی هست پول رفتن به سو استفاده این می تواند از فروش، سرمایه گذاری یا تامین مالی باشد. برعکس است جریان نقدی ، که هست پول ترک کسب و کار یک کسب و کار در صورتی سالم تلقی می شود جریان نقدی بزرگتر از آن است جریان نقدی.

علاوه بر موارد فوق، نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی چیست؟ نمونه هایی از جریان نقدی

  • پرداخت های مشتری؛
  • دریافت وام بانکی؛
  • سود بانکی؛
  • فروش دارایی های ثابت؛
  • بازپرداخت تامین کننده؛
  • وام مدیران به کسب و کار؛
  • کمک های مالی و درآمد حاصل از تأمین مالی؛

خوب، منظور شما از ورودی چیست؟

تعریف . وجوه دریافتی توسط یک شرکت به دلیل فروش، تامین مالی یا سرمایه گذاری. پول نقد ورودی هستند برای سنجش سلامت مالی کلی یک تجارت و شرکتی با پول نقد بزرگ و پایدار استفاده می شود می تواند ورودی به عنوان یک موقعیت مالی خوب در نظر گرفته شود.

خروج نقدینگی چیست؟

جریان نقدی مقدار است پول نقد که سوء استفاده پرداخت می کند. دلایل اینها پول نقد پرداخت‌ها در یکی از طبقه‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرند: به عنوان مثال می‌توان به پرداخت‌ها به کارکنان و تامین‌کنندگان اشاره کرد. فعالیت های سرمایه گذاری. به عنوان مثال می توان به وام به سایر نهادها یا هزینه هایی اشاره کرد که برای به دست آوردن دارایی های ثابت انجام می شود.

توصیه شده: