چگونه نماهای کسر منفی را ساده می کنید؟
چگونه نماهای کسر منفی را ساده می کنید؟

تصویری: چگونه نماهای کسر منفی را ساده می کنید؟

تصویری: چگونه نماهای کسر منفی را ساده می کنید؟
تصویری: ریاضیات با آوا _ جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح 2023, دسامبر
Anonim

بنابراین به یاد داشته باشید که هر عددی که بر 1 تقسیم شود با خود عدد برابر است. را توان منفی به این معنی است که متقابل را بگیرید یا آن را برگردانید کسر ، بنابراین، ((-27)^-1/3) / 1 = 1 / ((-27)^1/3)، و توان منفی اکنون مثبت است توان.

با در نظر گرفتن این موضوع، چگونه نماهای منفی را انجام می دهید؟

آ توان منفی فقط به این معنی است که پایه در سمت اشتباه خط کسری قرار دارد، بنابراین باید پایه را به طرف دیگر برگردانید. به عنوان مثال، "x2" (که به صورت "ecks به منهای دو" تلفظ می شود) فقط به معنای "x" است2، اما در زیر، مانند 1 x 2 فرک{1}{x^2} x21 ".

علاوه بر این، چرا یک توان منفی کسری است؟ آ توان منفی شامل گرفتن معکوس عدد، سپس ضرب آن در خودش پس از قرار گرفتن در مخرج عدد است. کسر . اگر توان منفی از قبل در مخرج است، ما همچنان معکوس را انجام می دهیم، که به معنای انتقال عبارت به صورت شمار است.

همچنین ممکن است سوال شود که قاعده توان صفر چیست؟

هنگامی که یک عدد یا متغیر به توان افزایش یافته است، عدد (یا متغیر) پایه نامیده می شود، در حالی که عدد بالانویس نامیده می شود. توان ، یا قدرت. را قانون توان صفر اساسا می گوید که هر پایه با یک توان از صفر برابر یک است. به عنوان مثال: x^0 = 1. 5^0 = 1.

چند قانون توان وجود دارد؟

آنجا 8 هستند قوانین نماها . 1) اگر پایه ها یکی باشند و آنجا یک ضرب بین آنها است، سپس آن را اضافه کنید شارحان مشترک نگه داشتن پایه اگر پایه ها یکسان باشد و آنجا یک تقسیم بین آنها است سپس عدد 2 را کم کنید توان از اول حفظ پایه مشترک.

توصیه شده: