نمره اعتبار عمومی خوب چیست؟
نمره اعتبار عمومی خوب چیست؟

تصویری: نمره اعتبار عمومی خوب چیست؟

تصویری: نمره اعتبار عمومی خوب چیست؟
تصویری: اعتبار سنجی و رتبه اعتباری چیست؟ 2023, دسامبر
Anonim

پاسخ d: 700 است.

امتیازات بالای 700 - رایج ترین امتیازدهی اعتباری محدوده مقیاس 300-850 است - معمولاً توسط وام دهندگان برای نشان دادن پایین در نظر گرفته می شود اعتبار خطر، در حالی که امتیازات زیر اواسط دهه 600 اغلب برای نشان دادن برخی یا عالی خطر

همچنین پرسیده شد که امتیاز اعتباری خوب 2019 چیست؟

برای یک نمره با دامنه بین 300-850، a امتیاز اعتباری از 700 یا بالاتر به طور کلی است خوب در نظر گرفته شده است . آ نمره از 800 یا بالاتر در همان محدوده است در نظر گرفته شده عالی بودن اکثر اعتبار نمرات بین 600 تا 750 است.

به همین ترتیب، امتیاز اعتباری کامل چیست؟ بالاترین امتیاز اعتباری شما می توانید به (زیر کامل شرایط) 850 با استفاده از مدل FICO است. با این حال، هر نمره بیش از 740 به طور کلی عالی در نظر گرفته می شود و شما را در محدوده بهترین نرخ بهره در مواردی مانند قرار می دهد اعتبار کارت، وام مسکن و وام خودرو.

علاوه بر این، آیا امتیاز اعتباری 900 امکان پذیر است؟

آ امتیاز اعتباری از 900 یا نیست ممکن است یا خیلی مرتبط نیست در محدوده استاندارد 300-850 که توسط FICO و VantageScore استفاده می شود، a امتیاز اعتباری از 800+ "عالی" در نظر گرفته می شود. به این دلیل است که بالاتر امتیازات واقعاً در پول شما صرفه جویی نمی کند.

چند درصد از جمعیت دارای امتیاز اعتباری بالای 800 هستند؟

20 درصد

توصیه شده: