مالیات بر کالا چه تأثیری بر قیمت پرداختی دارد؟
مالیات بر کالا چه تأثیری بر قیمت پرداختی دارد؟

تصویری: مالیات بر کالا چه تأثیری بر قیمت پرداختی دارد؟

تصویری: مالیات بر کالا چه تأثیری بر قیمت پرداختی دارد؟
تصویری: مالیات در امریکا 2023, دسامبر
Anonim

=> به طور خلاصه، الف مالیات بر کالا را بالا می برد قیمت خریداران پرداخت می کنند، کاهش می دهد قیمت فروشندگان دریافت می کنند و مقدار فروخته شده را کاهش می دهند. وقتی عرضه بی کشش و تقاضا کشش باشد، بیشترین سهم از مالیات بار بر دوش تولیدکنندگان است به طور کلی، الف مالیات بار به سمت بازاری که کشش کمتری دارد، سنگین تر می شود.

به همین ترتیب، ممکن است بپرسید وقتی مالیات بر کالایی وضع می شود چه اتفاقی می افتد؟

اثر نسبی بر خریداران و فروشندگان به عنوان بروز آن شناخته می شود مالیات . دو اثر اقتصادی اصلی از الف وجود دارد مالیات : کاهش در مقدار معامله و انحراف درآمد به دولت. آ مالیات باعث کاهش مازاد مصرف کننده و مازاد تولید (سود) می شود.

چه چیزی تعیین می کند که چگونه بار مالیات تقسیم می شود؟ مالیات بروز روشی است که در آن بار مالیاتی است تقسیم شده بین خریداران و فروشندگان را مالیات بروز بستگی به کشش قیمتی نسبی عرضه و تقاضا دارد. زمانی که عرضه کشش بیشتری نسبت به تقاضا دارد، خریداران بیشتر آن را متحمل می شوند بار مالیاتی . مالیات هر چه تقاضا و عرضه بی کشش تر باشد، درآمد بیشتر است.

به این ترتیب، هنگامی که مالیات بر یک محصول قرار می گیرد، قیمتی که خریداران پرداخت می کنند؟

1. به طور کلی، الف مالیات را بالا می برد قیمت را خریداران پرداخت، کاهش می دهد قیمت فروشندگان دریافت می کنند و مقدار فروخته شده را کاهش می دهند. اگر یک مالیات قرار داده شده است در یک کالا و آن را کاهش می دهد مقدار فروخته شده، باید از دست دادن وزن مرده از مالیات . کاهش وزن مرده کاهش در مازاد مصرف کننده است که ناشی از a مالیات.

عوارض مالیات چیست؟

از آنجایی که افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر پس انداز می کنند، نرخ مترقی است مالیات پتانسیل پس انداز را کاهش می دهد. این به معنای سطح پایین سرمایه گذاری است. نرخ پایین سرمایه گذاری کاهش می یابد اثر بر رشد اقتصادی یک کشور بنابراین، در کل، مالیات بازدارنده هستند اثر در مورد توانایی کار، پس انداز و سرمایه گذاری.

توصیه شده: