سفته در چه مواردی کاربرد دارد؟
سفته در چه مواردی کاربرد دارد؟

تصویری: سفته در چه مواردی کاربرد دارد؟

تصویری: سفته در چه مواردی کاربرد دارد؟
تصویری: سفته چیست و چه کاربردهایی دارد؟ | نرم افزار حسابداری محک 2023, نوامبر
Anonim

سفته همچنین ممکن است به عنوان یک IOU، یک قرارداد وام یا فقط یک مورد اشاره شود توجه داشته باشید . این یک سند وام دهی قانونی است که می گوید وام گیرنده قول می دهد در یک بازه زمانی معین مقدار مشخصی پول را به وام دهنده بازپرداخت کند. این نوع سند از نظر قانونی لازم الاجرا بوده و الزام قانونی برای بازپرداخت وام ایجاد می کند.

متعاقباً ممکن است سؤال شود که سفته چگونه کار می کند؟

آ سفته یک ابزار مالی است که حاوی قول کتبی یک طرف است ( یادداشت صادرکننده یا سازنده) به طرف دیگر ( یادداشت گیرنده پرداخت) مبلغ معینی پول، در صورت تقاضا یا در تاریخ معین آینده. در واقع، هر کسی با صدور یک وام دهنده می شود سفته.

همچنین چه چیزی باعث بی اعتباری سفته می شود؟ آ سفته یک قرارداد است، یک توافق الزام آور که شخصی مبلغی پول به کسب و کار شما بپردازد. با این حال تحت برخی شرایط - اگر توجه داشته باشید تغییر داده شده است، به درستی نوشته نشده است، یا اگر شما حق مطالبه بدهی را ندارید - در این صورت، قرارداد باطل می شود.

به این ترتیب نمونه سفته چیست؟

آ سفته ، یا "وعده پرداخت" است توجه داشته باشید که جزئیات پول وام گرفته شده از وام دهنده و ساختار بازپرداخت را نشان می دهد. بنابراین، یک ناامن توجه داشته باشید هست یک توافق برای پول قرض گرفته شده، اگرچه هیچ دارایی یا دارایی به عنوان وثیقه فهرست نشده است توجه داشته باشید بدون پرداخت می شود

چگونه سفته می نویسیم؟

  1. در بالای صفحه تاریخ تحریر سفته را بنویسید.
  2. مقدار یادداشت را بنویسید.
  3. اصطلاحات یادداشت را شرح دهید.
  4. نرخ بهره را بنویسید.
  5. مشخص کنید که یادداشت ایمن یا غیر ایمن است.
  6. نام وام دهنده و وام گیرنده را در یادداشت ذکر کنید و مشخص کنید کدام شخص کدام است.

توصیه شده: