فهرست مطالب:

چگونه می توان از نقص تولید جلوگیری کرد؟
چگونه می توان از نقص تولید جلوگیری کرد؟

تصویری: چگونه می توان از نقص تولید جلوگیری کرد؟

تصویری: چگونه می توان از نقص تولید جلوگیری کرد؟
تصویری: ۵ راز داشتن نفوذ کلام و قدرت تاثیر گذاری در حرف زدن 2023, نوامبر
Anonim

آیا این مفید است؟

بله خیر

به طور مشابه، چگونه از اشکالات رایانه جلوگیری می کنید؟

چگونه از اشکال نرم افزاری در اسناد جلوگیری کنیم

  1. مشخصات پروژه را در طول فرآیند توسعه به روز کنید.
  2. به تیم خود در بازبینی اسناد پروژه در فواصل زمانی معین در طول فرآیند توسعه اعتماد کنید.
  3. مستندات پروژه را با جزئیات نگه دارید زیرا باگ ها را از نرم افزار شما دور نگه می دارد.

همچنین نحوه رسیدگی به نقص های اسکرام چگونه است؟ خود را قرار دهید عیوب در بک الگ محصول و رسیدگی آنها را به همان روشی که با استوری های کاربری خود انجام می دهید. برای High Prio عیوب اطمینان حاصل کنید که آنها بر هدف اسپرینت شما تأثیر نمی گذارند و هنگامی که تأثیر گذاشتند، بر اساس آن عمل کنید و آنها را با مالک محصول خود در میان بگذارید.

متعاقباً، ممکن است بپرسید که چگونه مسائل تولید را در آزمایش کنترل می کنید؟

در زیر نکاتی برای برخورد منطقی و موثر با مسائل تولید وجود دارد:

  1. دقیقا متوجه شوید که مشکل چیست.
  2. تعیین کنید که آیا مشکل در محیط توسعه یا آزمایش قابل تکرار است یا خیر.
  3. از زمان معرفی این موضوع به تولید مطلع شوید.
  4. در صورت امکان از تماس کنفرانسی مخوف خودداری کنید.

عیب چیست؟

به عبارت دیگر، الف کاستی یک خطا در کدنویسی یا منطقی است که باعث می شود یک برنامه نادرست عمل کند یا نتایج نادرست/غیر منتظره ایجاد کند. به برنامه ای که حاوی تعداد زیادی باگ است گفته می شود که باگ است. گزارش‌هایی که جزئیات اشکالات در نرم‌افزار را نشان می‌دهند، به عنوان گزارش‌های باگ شناخته می‌شوند. (دیدن کاستی گزارش)

توصیه شده: