گزارش عملکرد بودجه انعطاف پذیر چیست؟
گزارش عملکرد بودجه انعطاف پذیر چیست؟

تصویری: گزارش عملکرد بودجه انعطاف پذیر چیست؟

تصویری: گزارش عملکرد بودجه انعطاف پذیر چیست؟
تصویری: گزارش های بودجه انعطاف پذیر 2023, نوامبر
Anonim

آ گزارش عملکرد بودجه انعطاف پذیر برای مقایسه نتایج واقعی برای یک دوره با نتایج بودجه تولید شده توسط a استفاده می شود بودجه انعطاف پذیر . اگر بودجه انعطاف پذیر مدل طراحی شده است تا با ورودی های فروش واقعی به شیوه ای معقول تنظیم شود، سپس نتیجه حاصل شود گزارش عملکرد باید کاملاً با هزینه های واقعی هماهنگ باشد.

با توجه به این موضوع گزارش عملکرد بودجه چیست؟

گزارش عملکرد بودجه مقایسه برنامه ریزی شده است بودجه و واقعی کارایی . این امکان مقایسه تراکنش های حساب واقعی در یک دوره خاص را با بودجه ارقام همان دوره ها

همچنین ممکن است سوال شود که مثال بودجه انعطاف پذیر چیست؟ تعریف و مثال . آ بودجه انعطاف پذیر هست یک بودجه یا طرح مالی که با توجه به نیاز شرکت متفاوت است. قابل انعطاف بودجه محاسبه، برای مثال ، سطوح مختلف هزینه برای هزینه های متغیر. این سطوح بسته به تغییرات درآمد متفاوت است.

علاوه بر این، بودجه انعطاف پذیر در حسابداری چیست؟

تعریف: الف بودجه انعطاف پذیر ، متغیر نیز نامیده می شود بودجه ، برنامه مالی برآورد درآمدها و هزینه ها بر اساس مقدار واقعی فعلی خروجی است. مدیریت اغلب استفاده می کند قابل انعطاف بودجه قبل از یک دوره برای پیش بینی بهترین حالت و بدتر سناریوی مورد آینده برای آینده حسابداری عادت زنانه.

چرا بودجه انعطاف پذیر مفید است؟

بودجه انعطاف پذیر هست یک بودجه که بیشتر به عنوان استاتیک استفاده می شود بودجه و اساساً با تغییراتی که در حجم یا فعالیت نگهداری شده در تولید رخ می دهد نیز تغییر می کند مفید برای افزایش کارایی و اثربخشی مدیر زیرا معیاری برای عملکرد واقعی شرکت تعیین شده است.

توصیه شده: